logo

Филтрирај по типу стана

Спрат: 00

Локал

120.56 m²

Спрат: 00

Локал

120.56 m²

Спрат: 00

Локал

92.24 m²

Спрат: 00

Локал

92.24 m²

Спрат: 00

Локал

227.46 m²

Спрат: 00

Локал

227.46 m²

Спрат: 00

Локал

198.18 m²

Спрат: 00

Локал

198.18 m²

Спрат: 00

Локал

144.93 m²

Спрат: 00

Локал

144.93 m²

Спрат: 01

Двособан стан

45.25 m²

Спрат: 01

Двособан стан

45.25 m²

Спрат: 01

Трособан стан

77.00 m²

Спрат: 01

Трособан стан

77.00 m²

Спрат: 01

Троипособан стан

98.44 m²

Спрат: 01

Троипособан стан

98.44 m²

Спрат: 01

Двособан стан

45.82 m²

Спрат: 01

Двособан стан

45.82 m²

Спрат: 01

Двособан стан

51.24 m²

Спрат: 01

Двособан стан

51.24 m²

Спрат: 01

Четворособан стан

81.78 m²

Спрат: 01

Четворособан стан

81.78 m²

Спрат: 01

Троипособан стан

82.14 m²

Спрат: 01

Троипособан стан

82.14 m²

Спрат: 01

Двособан стан

44.60 m²

Спрат: 01

Двособан стан

44.60 m²

Спрат: 01

Двособан стан

46.07 m²

Спрат: 01

Двособан стан

46.07 m²

Спрат: 01

Двоипособан стан

59.58 m²

Спрат: 01

Двоипособан стан

59.58 m²